POLITICA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA ȘI SECURITATEA
DATELOR PERSONALE A PEMA ELECTROTEHNIC SRL

 

A. INFORMARE

 

Vă transmitem această Notă de informare la începutul interacțiunii noastre prin intermediul site-ului nostru web - www.pema-electrotehnic.ro

 

Această Politică privind confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal vă ajută să înțelegeți:

 

- Ce sunt datele cu caracter personal

- Ce date colectăm și modalitatea de colectare

- Cum, de ce și cât timp prelucrăm aceste date

- Către cine și de ce transmitem datele cu caracter personal

- Cum protejăm aceste date

- Care sunt drepturile pe care le aveți

- Cum vă puteți exercita aceste drepturi

- Cum ne puteți contacta

 

  1. Informații privind protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR) ce intră în vigoare de la data de 25 mai 2018

 

OPERATOR

 

PEMA ELECTROTEHNIC S.R.L.
Str. Calea Alba Iulia, Nr.5,
517241-Drambar, Alba.
Tel. +40 258 806 924
Fax +40 258 806 924
E-mail:
office@pema.ro

  

DATA PRIVACY OFFICER 

 

- Emilian Rus:               E-mail: dpo@pema.ro

- George Gorgonaru:    E-mail: dpo@pema.ro

 

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

  1. Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat, viața sexuală sau orientarea sexuală), numere de asigurare socială sau informații legate de cazierul penal atunci când ne contactați.

 

 

 

  1. TERMENI SI DEFINITII UTILIZATI/UTILIZATE PENTRU PREZENTAREA OBIECTIVA A POLITICII PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA ȘI SECURITATEA DATELOR PERSONALE A Pema Electrotehnic SRL

 

Operator: Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

Datele cu caracter personal(*): sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.

 

(*)Exemple de date cu caracter personal: un nume și prenume; o adresă de domiciliu; o adresă de e-mail, cum ar fi prenume.nume@societate.com; un număr de act de identitate; date privind locația; o adresă de protocol de internet (IP); un identificator de modul cookie.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

 

Stocarea: Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

 

 

    B. PREZENTAREA DETALIATA A POLITICII PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA ȘI SECURITATEA DATELOR PERSONALE A Pema Electrotehnic SRL

 

    Date colectate și modalitatea de colectare

 

 

- Datele pe care le transmiteți cu ajutorul informatiei de contact  (link - Contact) disponibila pe acest website în format fizic sau digital, prin intermediul mesajelor e-mail sau în urma apelurilor telefonice.

 

 

Prin intermediul modulelor cookie nu colectăm și nu procesăm nici o informație pe baza căreia utilizatorul ar putea fi identificat.

 

- La momentul accesarii site-ului nostru (www.pema-electrotehnic.ro), serverul de web salvează în mod automat date tehnice (log-uri (tip jurnal)) de accesare ce conțin adresa IP a vizitatorului, resursa (documentul) web accesată, precum și informații despre Sistemul de Operare/Browserul utilizat. Aceste date sunt stocate pe timp limitat si sunt folosite doar pentru a asigura securitatea website-ului și a informațiilor de catre persoane, entitati cu scop rau intentionat, malitios si totodata pentru a preveni frauda.